Overtoms weblog

EXPLOSIEVE STOMPZINNIGHEID  (23 februari 2008)

Stel u brengt een pak naar de stomerij. Uiteraard vindt men daar dat u vooraf betalen moet.

Na een week keert u terug om uw pak te halen. "Sorry, dat hebben we niet meer," krijgt u te horen.

"Maar je hebt toch een bonnetje," zult u wellicht opmerken.

Bij mijn stomerij dus niet ...

Nou, eerlijk gezegd ging het niet om een stomerij. Maar er was wel een pak gebracht, dat dus niet meer terugkwam. En daar moest ik nog voor betalen ook.

* * *

Als zelf-benoemde curator van het Overtom Schaakcomputer Museum kocht ik onlangs acht schaakcomputers van een Britse verzamelaar. Deze maakte er een net pak van en bracht ze naar de post.

Drie weken later was het pakket nog steeds niet aangekomen. We mogen er iniddels wel van uitgaan dat de computers voor het museum verloren zijn.

Een emailtje naar TNT (over wie hier meer te lezen is) leverde dit beschaafde, maar nietszeggende bericht op:

Geachte heer Overtom,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Het spijt mij dat u de zending (nog) niet heeft ontvangen.

Helaas is het niet mogelijk deze zendingen via ons Tracktrace systeem te volgen.

De afzender kan, nadat de overkomstindicatietijd is verstreken, vanuit het buitenland een schriftelijk onderzoek laten opstarten door middel van het invullen van een internationaal navraagformulier.

Dit formulier is op het plaatselijk postkantoor van de afzender af te halen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Wilt u reageren op deze e-mail of heeft u nog andere vragen? U kunt hiervoor 24 uur per dag terecht op http://klantenservice-voorthuis.tntpost.nl/selfservice/.

Met vriendelijke groet,

Pieter Ypma

TNT Post Business Service

zakelijk@tntpost.nl

Een reactie daarop heeft geen zin. Als ik meneer Ypma terugschrijf om te informeren wat hij bedoelt met overkomstindicatietijd, en opmerk dat het poststuk in Engeland wel door het tracking-systeem gevolgd is en dat het duidelijk in Nederland is kwijtgeraakt, wordt mijn bericht onbeantwoord teruggezonden.

Wat een geweldige service weer van wat eens een trots Nederlands bedrijf was, maar nu een organisatie waarover ik me als Nederlander alleen maar kan schamen! En voor het kwijtmaken van acht schaakcomputers moet ik ook nog eens 50 Euro betalen!

Ironisch is wel dat dit hierin ook BTW begrepen is (Belasting Toegevoegde Waarde). Met andere woorden zelfs het kwijtmaken van computers voegt iets aan hun waarde toe ...

Eerlijkheidshalve de volgende toevoeging:

Na een maand werd het pak alsnog terugbezorgd bij de afzender.

De Britse post bleek het pakket niet te hebben doorgegeven aan TNT, maar aan een stelletje malloten, die zich GLS (Gestoord, Laat, Stompzinnig?) noemen. Zoals hieronder te zien, was het pakket inmiddels voorzien van allerlei stickers.

Het adres op het pakket was 100% in orde, maar de firma GLS beweerde dat alleen zij pakketten wilde bestellen als er een telefoonnummer op stond. Dan konden ze de geadresseerde namelijk vooraf even bellen.

Afgezien van het feit dat dit een aperte leugen is (ik heb al diverse pakketten van GLS ontvangen zonder telefoonnummer en ben ook nooit door GLS over een pakket gebeld), lijkt het me niet zo'n vreselijke moeite om even een telefoonboek te raadplegen.

Lang geleden werd de postbestelling in Nederland gedaan door de PTT. De voorstanders van liberalisering en privatisering hebben ons wijsgemaakt dat het allemaal zoveel beter zou gaan als we de vrije markt z'n werk lieten doen.

Het droevige resultaat kunnen we niet alleen hier zien, maar ook bij de Amsterdamse taxi's en op vele andere terreinen waar men meende dat fatsoenlijke regelgeving een overbodige luxe was.

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina