Overtoms weblog

BOEVEN VANGEN  (2 mei 2006)

In deze materialistische maatschappij worden we steeds vaker geconfronteerd met pogingen tot diefstal of beroving.

Zoals in eerdere weblogs is te lezen, zijn er al enige malen pogingen gedaan mijn liefste en mij van onze bezittingen te beroven (klik, klik).

De eerste gedachte die na zo'n voorval bij me opkomt is het ontwerpen van een een tas die er ongeveer zo uitziet:

U begrijpt waarschijnlijk al hoe mijn vinding werkt: in de halfopen tas ligt duidelijk zichtbaar een beurs of portefeuille. Zodra een dief zijn hand in de tas steekt, klappen de stalen kaken dicht en kan de getroffene maar beter een ziekenhuis opzoeken.

Ik besprak mijn vinding met mijn liefste, die een verstandige natuur heeft. Zij opperde het vermoeden dat de Nederlandse justitie  waarschijnlijk minder enthousiast zal zijn over mijn vinding en deze originele poging tot bescherming van mijn eigendommen zal belonen met een dagvaarding, of mogelijk zelfs met onmiddellijke opsluiting.

Maar, bracht ik in, als de dief z'n tengels niet in mijn tas had gestoken, was er niets gebeurd -- alsof mijn tas al gemaakt was en al eenmaal dienst had gedaan!

Dat was mijn liefste helemaal met me eens, maar de justitie waarschijnlijk niet, vreesde zij.

Niet overal ter wereld wordt zo vriendelijk met misdadigers omgegaan. In Zuid Afrika schijnen aanrandingen aan de orde van de dag te zijn. Daarom heeft Sonette Ehlers, een Zuidafrikaanse uitvindster een koker bedacht die in de vagina wordt ingebracht door een vrouw die aanranding vreest.

Als er dan een mannelijk lid bij haar naar binnen wordt gebracht, klemmen weerhaken zich aan het indringende lid vast en kunnen deze alleen in een ziekenhuis worden verwijderd.

Voor het geval u hier meer over wil weten, zijn hier wat linkjes klik, klik, klik, klik.

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina