Overtoms weblog

DE LIDWOORD  (24 januari 2005)

De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik les gegeven aan toekomstige informatici. Ze weten misschien veel van computers, maar geloof me: er zijn weinig taalkundige genieën bij.

Veel woorden in de informatica, zoals file, array en modem, zijn afkomstig uit het Engels.

In hun Engelse manuals zagen informatici the array, the file en the modem. En hoe "vertaalden" ze die woorden in het Nederlands?

Natuurlijk: de file, de array en de modem.

En wat zegt Van Dale? "Sorry, maar dat deugt niet"? Nee, Van Dale noteert domweg wat hij aantreft, dus geeft ook Van Dale rariteiten als de array ... en dat terwijl we bij vergelijkbare woorden het lidwoord het vinden, zoals het adres, het arrest, het abces en het attest.

Volgens mijn zeergeleerde broer komt dat omdat men het lidwoord heeft gekozen van een woord met detzelfde betekenis. Maar daar trap ik niet in, want in dat geval zouden wij Nederlanders ons voortbewegen op de rijwiel, dan wel het fiets.

Ach, er is één troost: gelukkig worden de andere woorden niet door informatici gemaakt, zodat dit niet de einde van deze stuk is.

Andere weblogs

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina