WINKELIER NIEUWE STIJL

In Jort Kelders tv-programma over de P.C. Hooftstraat heeft u kunnen zien dat ook in de PC minder beschaafde figuren verschijnen.

Of dat ook geldt voor de Overtoom, kunt u straks zelf bepalen.

Vanmiddag liep ik te wandelen over de Overtoom, toen ik bij nummer 412 ("Hip Wonen" -- wat dat ook moge betekenen)  mijn weg grotendeels geblokkeerd zag door een bestelwagen die vrijwel de gehele breedte van het trottoir in beslag nam. Ik voelde er weinig voor me tussen het rijdend verkeer te begeven, dus wurmde ik mij door de smalle doorgang links van het voertuig.

Op het einde van de vernauwing werd mijn weg echter versperd door het achterportier van genoemde bestelwagen. Daar ik graag mijn weg wilde vervolgen, duwde ik het versperrende portier van mij af.Achter de bestelwagen bleken enige figuren te staan, die bij mijn verschijning in acute razernij ontstaken. Een van deze lieden raakte zo opgewonden dat hij op mij in begon te stompen. Uiteraard voelde ik er weinig voor mij tot boksbal te laten degraderen, dus stapte ik de winkel binnen, in de hoop daar wat meer redelijkheid aan te treffen. Per slot van rekening is de Overtoom een nette winkelbuurt. Waarschijnlijk was de winkelier er zich niet van bewust dat zijn personeel zich bezighield met het molesteren van voorbijgangers die het trottoir wilden gebruiken voor datgene waar trottoirs voor bedoeld zijn.

De functie van een trottoir bleek echter ook voor deze middenstander uiterst lastig te bevatten. Wat was ik voor idioot, dat ik niet begreep dat bestelwagens het volste recht hadden om de voetweg te blokkeren! Ik kon mijn weg toch gewoon via de rijbaan vervolgen!

U begrijpt dat deze Jacobse-en-Van Es-figuur al snel geconfronteerd werd met een schreeuwend gebrek aan zinnige argumenten, wat hem echter nauwelijks leek te hinderen. Want spoedig concentreerde zijn betoog zich op minder relevante zaken, zoals het onmiskenbare feit dat mijn schedel met weinig haar getooid was. Ik begreep dat een discussie met deze imbeciel weinig zin had. En terwijl ik mijn weg vervolgde, deed deze verstandelijk gehandicapte nog wanhopige pogingen mij van alles na te schreeuwen. Het meeste was onverstaanbaar, alhoewel ik nog net stijlbloempjes opving die klonken als stront en schijt.

Goed, tot zover over deze nieuwe winkel aan de Overtoom, die zich lijkt te specialiseren in rommel waarmee u uw woning er volledig nep kunt laten uitzien.

Mocht u in de buurt van dit etablissement komen, dan is wel duidelijk enige voorzichtigheid geboden.

Ten slotte nog de vraag of deze zaak als aanwinst voor de Overtoom beschouwd kan worden. Een oordeel daarover laat ik graag aan mijn lezers over.

(eerder verschenen als weblog)

index Overtoom

Homepage Overtom.nl