62 JAAR TERUG

Vandaag is het tweeënzestig jaar geleden dat ik geboren werd.

Het was oorlog en een van de koudste dagen van de eeuw.

Het voedseltekort in Nederland werd steeds erger. Na verloop van tijd zag mijn moeder geen andere oplossing dan mij in een kinderstoel te zetten met een potje onder m'n achterste, terwijl ze zelf de boer op ging om voedsel te zoeken.Aan mijn vader had ze niet veel: die was ondergedoken om als Nederlands officier aan internering door de Duitsers te ontkomen.

Eerlijk gezegd, herinner ik me niet echt iets van die eerste jaren. Alles wat ik ervan weet is me waarschijnlijk door anderen verteld.

Of misschien zijn er toch wat vage herinneringen. Wat ik me bijvoorbeeld meen te herinneren is dat ik maar heel weinig bezittingen had: een pop en een paar prentenboeken -- en dat was het wel zo'n beetje.

Tegenwoordig ben ik wel eens verbaasd over de enorme hoeveelheden speelgoed waarover mijn kinderen beschikken. En ik vraag me ook wel eens af of dat echt goed is

Ik ben geneigd te denken dat het bezit van weinig speelgoed de fantasie stimuleert.

Alleen kun je je natuurlijk wel weer afvragen of een een overdosis aan fantasie noodzakelijkerwijs een goede zaak is ....


Deze weblog verscheen op 17 januari 2004 in het Engels op de Internetsite Overtom.nl.


 Volgende weblog

 Laatste weblog

 Weblog-menu