NEWT, een simpele Java-editor


INHOUD:Wat is NEWT?
    Newt is een programmeer-omgeving om eenvoudige Java-applets te maken.

 

      Alle applets op deze site zijn gemaakt met NEWT.


Voordelen van NEWT:

 • Het is gratis.
 • Het is klein
 • Het is razendsnel.
 • Het gebruikt minimale systeem-resources

 

Hoe gebruik je NEWT?

1. Eenmalig maak je een batchfile aan: ...

 • om het pad te laten wijzen naar de bin-directory van de JDK
 • om de map met applets tot huidige directory te maken
 • om COMMAND.COM te starten

 

Geef dit batchfile een zinnige naam, b.v. STARTJAVA.BAT. (Noem het nooit JAVA.BAT!)

Twee voorbeelden van zo'n batchfile:

  D:
  cd \ProgTalen\Java
  path C:\;C:\WINDOWS\SYSTEM32;D:\JDK\BIN\
  COMMAND.COM

 

  D:
  cd \applets
  path %path%;\JDK11~1.9\BIN
  command.com


2. Een nieuwe applet (b.v. MijnEerste.class) aanmaken:

 • Start batchfile (zie onder 1). Je komt in command-mode terecht in je map met applets
 • Tik het volgende commando in

        newt MijnEerste


NEWT.EXE maakt nu 6 bestanden aan:
 • MijnEerste.java, het begin van een applet.
 • JE.BAT om MijnEerste.java te editen.
 • JC.BAT om MijnEerste.java te compileren.
 • MijnEerste.html, het HTML-bestand dat bij elke applet hoort
 • HT.BAT om MijnEerste.html te editen.
 • AV.BAT om de applet door de Appletviewer te laten zien

 

Editen gaat met:

    je

Compilen gaat met:

    jc

Het html-bestand edit je met:

    ht

De applet kun je zien met:

    av


Hoe open ik een bestaand java-bestand?
Geef je aan NEWT de naam van een bestaand java-programma mee, dan wordt het bestaande java-bestand niet overschreven. Ook eventuele bijbehorende html-bestanden met deze naam worden door NEWT niet overschreven. 

Waar zet je NEWT?

NEWT.EXE kun je het best kopiëren naar de BIN-directory van de JDK-installatie.

 

Klik hier om NEWT te downloaden
 


Menu Javacursus

HOME

ALFABETISCHE INDEX

(C) Tom Luif, 2005