Overtoms weblog

EEN RAILS  (14 februari 2005)

Het schijnt dat Van Dales woordenboek probeert bij elke uitgave de nieuwste woorden op te nemen die recentelijk in zwang gekomen zijn.

Nieuwe woorden als oogjuweel, scoubidoutouwtje en terreurvrees worden opgenomen zodra blijkt dat deze door genoeg mensen worden gebruikt.

Het lijkt er echter op dat Van Dale af en toe woorden verzuimt op te nemen ook al worden deze al op grote schaal gebruikt.

Een van deze woorden is het woord rails als enkelvoud. Oorspronkelijk is het enkelvoud een rail, terwijl rails meervoud is. Toch spreken veel mensen van een rails .

Ik heb een klein experimentje gedaan dooor te wijzen op rails en dan te vragen "Wat is dit - dit is een ...?"

Het merendeel van mijn proefpersonen vulde hier aan: ... een rails.

Misschien vindt u mijn vraagstelling te suggestief. Laten we dan eens "een rails" in Google intikken. De uitdrukking komt daar ruim tienduizend keer voor. Dat is aanzienlijk meer dan terreurvrees, dat Google circa honderd maal vindt. Ook van oogjuweel treffen we bij Google veel minder exemplaren aan (nog geen zeshonderd). terwijl  scoubidoutouwtje door Google nog geen vijftig maal wordt aangetroffen.

Vindt u ook niet dat er reden genoeg is om in de volgende editie van Van Dale nu eindelijk eens rails als enkelvoud op te nemen?

Dat het woord oorspronkelijk meervoud was mag geen beletsel zijn. Per slot van rekening zijn tal van correcte uitdrukkingen aanvankelijk fout geweest. Om maar twee willekeurige voorbeelden te noemen: kade schijnt een hypercorrectie te zijn van kaai, terwijl een tovenaar eigenlijk toveraar hoort te heten, maar ontstaan is naar analogie van molenaar.

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina