Overtoms weblog

GOEDE RAAD  (8 oktober 2006)

Elke Nederlander die 65 jaar wordt ontvangt een soort staatspensioen dat AOW heet - tenminste dat dacht u ...

Enige weken geleden lag er in mijn brievenbus een brief afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank, waarin mij werd meegedeeld dat ik van 1984 tot 1986 in het buitenland had gewoond. Dus had ik over die periode geen recht op AOW.

Ik was verbijsterd. Veertig jaar heb ik gewerkt, waarvan ik de laatste dertig jaar heb lesgegeven aan een Nederlandse school. Maar plotseling blijk ik jarenlang mijn lessen te hebben gegeven vanuit het buitenland. In China, Griekenland of in Opper MongoliŽŅ†Maar dat hoeven de ambtenaren er niet bij te vertellen!

Ik weet niet of u een ton aan papieren in huis hebt. Maar als ik mijn hele leven al mijn papieren bewaard had, zou de helft van mijn huis nu ingenomen zijn door stapels paperassen. Dus gooi ik na vijf jaar alle papieren weg - wat ik dus niet had moeten doen, want nu kan ik niet bewijzen dat ik in Nederland heb gewoond en kan men mij straffeloos van honderden euro's beroven. Ik heb berekend dat als ik honderd jaar oud word, men mij meer dan tienduizend euro door de neus heeft geboord!

Uiteraard heb ik de Sociale Verzekeringsbank allerlei papieren uit die tijd opgestuurd: bankafschriften gericht naar mijn adres in Amsterdam, een notaris-akte waar datzelfde Amsterdamse adres vermeld staat, zelfs kopieën van agenda's uit die tijd. Maar nee hoor, daarmee kan men niet achterhalen dat ik in Nederland woonde -- alsof ik destijds speciaal vanuit China naar Nederland kwam voor een notaris-akte, een woning had gehuurd alleen om m'n bankafschriften heen te laten sturen, of vanuit Griekenland punten uitdeelde aan Nederlandse leerlingen.

Nou ja, ik begrijp wel: het zal u - net zoals de ambtenarij - verder worst zijn of ze jaarlijks dertig, driehonderd of drieduizend euro op mijn pensioen inhouden.

Maar één goede raad wil ik u als mijn lezers toch geven: al ligt uw halve woning ermee vol, zorg dat u alle papieren goed bewaart, want anders loopt u wellicht vele duizenden euro's mis waar u altijd dacht recht op te hebben!

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina