Overtoms weblog

JOOD BIJT HOND  (7 mei 2008)

Het probleem van journalisten is dat ze voortdurend nieuws moet brengen.

Dit probleem is op diverse manieren op te lossen. Zo kun je als journalist zelf onderzoek verrichten. Dat kost een hoop tijd. Het voordeel is echter wel dat zaken die tot dusver verborgen waren aan de oppervlakte komen.

Helaas zet ook dat niet altijd zoden aan de dijk. Ontdekt de journalist bijvoorbeeld dat de bestuurders van concern X bezig zijn hun zakken te vullen terwijl de werknemers met honderden tegelijk ontslagen worden, dan roepen de bestuurders dat in het buitenland zakken nog veel voller gevuld worden, waarna de zaak meestal weer afgedaan lijkt.

Een geheel ander soort journalistiek bestaat erin om misstanden te beschrijven waarvan iedereen wel weet dat er iets mee mis is.

Een dergelijke situatie waarbij niemand zal vinden dat het allemaal dik voor mekaar is is de Palestijnse kwestie. Positief ingestelde geesten van beide zijden trachten al jaren een oplossing te creëren waar alle betrokkenen mee leven kunnen. Maar door anderen wordt voortdurend geprobeerd het conflict zo veel mogelijk op de spits te drijven, waarbij geen enkel middel wordt geschuwd.

Zolang deze ellende wordt misbruikt door extremistische kwezels die alleen hun gelijk willen halen, zal deze kwestie wel nooit opgelost worden. Intussen sjokken veel van de mensen die het meest onder deze ellende lijden, als makke schapen achter de oorlogshitsers aan.

En voortdurend zien we weer mensen die beter hadden moeten weten reportages maken van hoe zielig die palestijnen toch wel zijn. Dat het probleem veel ingewikkelder ligt en dat de Israëlische blokkades bijvoorbeeld rechtstreeks te maken hebben met terreurdaden van Palestijnse kant wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten.

Wat ook maar even vergeten wordt is het feit dat Palestijnen (en andere Arabieren) stelselmatig wordt voorgehouden dat holocaust nooit heeft plaatsgevonden (klik, klik, klik, klik). Allerlei creatieve oplossingen worden ervoor in de plaats bedacht, zoals de theorie dat de joden zelf de zwaksten van hun ras op deze manier zouden hebben opgeruimd.

Of heeft u wel eens gehoord van the Protocols of the Elders of Zion? Dit nep-document uit antisemitische koker, dat zogenaamd aantoont dat de joden eigenlijk uit zijn op verovering van de wereld ( klik, klik, klik, klik) is razend populair in Palestina (en andere Arabische gebieden).

Maar zeg nou zelf: wie gelooft er serieus dat de Palestijnse zaak gediend wordt met dit soort infantiele leugens?

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina