Overtoms weblog

EEN CLOWN EN EEN KIKKER  (6 juli 2005)

Er was eens een slimme clown in een corrupt land.

Als clown wist hij hoe belangrijk de amusements-industrie is.

      

Het land was zo corrupt dat hij er snel in slaagde het radio- en televisienet in handen te krijgen. Op deze manier werd onze clown de machtigste man in zijn land.

Maar in Kikkerland gebeuren zulke vreselijke dingen niet. Daar merkte de Hoofdkikker ook dat veel kikkers naar de kikkertelevisie keken en erdoor beïnvloed werden. 

    

De kikkertelevisie was onafhankelijk. Het meest onafhankelijk waren de programma's van de Nationale Padden Stichting. Die durfde soms zelfs kritiek te hebben op de Hoofdkikker. 

Dit zinde de Hoofdkikker in het geheel niet. Hij stelde maatregelen voor om kritiek tegen de leiding van Kikkerland te verbieden. Toen maar heel weinig kikkers dat een goed idee vonden, zag hij daar uiteindelijk maar van af.

Maar de Nationale Padden Stichting werd betaald door alle Kikkerlanders. Dus gaf de Hoofdkikker zijn minister Medy opdracht geen geld meer te geven aan de Nationale Padden Stichting.

      

Is dit maar een verhaaltje?

Of zijn dit de Nieuwe Normen en Waarden?

Of is dit een voorbeeld van de Europese Gedachte?

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina