Overtoms weblog

DEMOCRATIE  (5 juli 2007)

De grote Britse staatsman Winston Churchill wist al dat de democratie geen ideaal systeem is, maar all the alternatives are worse, voegde hij eraan toe.

Van tijd tot tijd proberen lieden die "iets nieuws bedacht hebben" de democratie weer onderuit te halen, bijvoorbeeld omdat deze alleen de rijken of de blanken zou bevoordelen.

Wie goed om zich heen kijkt zal kunnen waarnemen dat het juist niet de democratieën zijn waar de grootste armoede heerst. Zodra openbare lichamen zich kunnen onttrekken aan democratische controle, grijpt de corruptie epidemisch om zich heen.

Al dertig jaar geleden hoorde ik van inside information dat sommige bestuurders In Amsterdam Zuidoost er lustig op los sjoemelden. Ongetwijfeld was dat bij meer mensen bekend, maar maatregelen durfde niemand te nemen, bang als men was om te discrimineren: veel betrokkenen waren immers 'zwart'. 

Dus hoopte men tegen beter weten in dat het vanzelf wel weer zou overgaan. Niet dus ...

Toen de zaak echt uit de hand begon te lopen, werd de Rekenkamer ingeschakeld. Zoals te verwachten was, constateerde dit orgaan dat een aantal politici bezig waren hun eigen zakken te vullen. Ze stemden of beslisten in zaken waar zij rechtstreeks van profiteerden.

Uiteraard was de reactie van sommige zijden voorspelbaar. En natuurlijk kon men de obligate tekst aanschouwen waarin een probleem van corrupte bestuurders werd teruggebracht tot een probleem tussen de zwarten en de witten.

Alhoewel e.e.a. zich binnenshuis afspeelde, had het jongmens zich met een grote zonnebril getooid.

Waarbij ik onmiddellijk moest denken aan die andere groep, die zulke extreme standpunten huldigt dat ze ook gemaskerd over straat gaan.

Hamas-demonstratie

Het is voor het jongmens niet te hopen dat Zuidoost afzakt naar het peil van het land waar deze foto genomen is.

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina