DAVID LLOYD

Voor lichaamscultuur-fanaten mag het fitness-paleis aan de Overtoomse Sluis misschien de hemel op aarde zijn, voor de mensen die boven het paleis wonen ligt dat heel anders!

  

Het begon al met de aanleg van het zwembad. Misschien heeft u enig idee wat je meemaakt als er een zwembad in massief beton onder je woning wordt uitgehakt. Dat voelt ongeveer alsof iemand een meter van je vandaan met volle kracht met een slopershamer op de vloer staat te rammen -- en dat drie weken lang! Aan deze helse kwelling heeft David Lloyd de bewoners wekenlang blootgesteld. Al deze tijd zijn de woningen boven het toekomstige fitness-paleis overdag feitelijk onbewoonbaar geweest. De happy few die over een tweede woning beschikten konden nog vluchten. De rest moest maar zien. En denk maar niet dat David Lloyd de bewoners ooit enige schadeloosstelling heeft aangeboden voor deze ellende!

Tijdens de verbouwing reden er de hele dag dieselvoertuigen door het toekomstige fitness-paleis. Dat de uitlaatgassen zich verspreidden door de woningen erboven was voor David Lloyd geen enkel probleem.

Voor de opening van het paleis was de stroomvoorziening niet in orde. David Lloyd liet een enorme generator komen, waarvan de kwalijke dampen werden afgevoerd via een ventilatiekanaal, regelrecht naar de omringende balkons. De milieudienst moest eraan te pas komen om David Lloyd te overtuigen dat dit echt niet kon.

Ondanks het brede trottoir moeten de bewoners nu vaak via de rijweg hun woning bereiken omdat honderden fietsen schots en scheef voor hun woning staan (of liggen). Sommige fitness-fetisjisten demonstreren dat herseninhoud iets anders is dan spiermassa en deponeren hun rijwiel zodanig dat de ingang naar de woningen wordt geblokkeerd.

Hiermee is de ellende voor de bewoners nog niet voorbij. Grote delen van de dag worden zij getrakteerd op David Lloyds zogenaamde trilplaten. Men lijkt bij het fitness-paleis niet de eenvoudige fysica te begrijpen volgens welke apparatuur die de massa van een mensenlichaam laat vibreren ook het omringende deel van het gebouw in trilling brengt. 's Morgens vroeg al worden de bewoners getrakteerd op een gratis vibrator-behandeling. Nodeloos te vermelden dat rustig lezen of studeren onder deze omstandigheden onmogelijk is -- behalve misschien voor trillings-fetisjisten.

David Lloyd een aanwinst voor de Overtoom? Ach kom op, voor de bewoners is het een regelrechte ramp!


index Overtoom

Homepage Overtom.nl