Hint: Pak er liever pen en papier
(en misschien ook een rekenmachine) bij ..

Naar pagina "Onmogelijk".

Terug naar homepage.