Overtoms weblog

ZINLOZE REGELS  (4 maart 2005)

Dat Nederland bedolven is onder sneeuw kan niemand zijn ontgaan.

Terwijl ik tussen mijn woning en de supermarkt minstens vijf keer met alle macht poog niet onderuit te gaan, moet ik denken aan mijn vader.

Niet dat hij bekend stond als brekebeen of over een superieure techniek van valbreken beschikte.

Nee, zodra de stoep voor ons huis met sneeuw bedekt raakte, spoedde hij zich naar de schuur, alwaar een speciaal stuk gereedschap lag te wachten op dit soort dagen.

    

Met de zorgvuldigheid mijn vader eigen werd de stoep grondig van sneeuw vrijgemaakt. Maar daarmee was de ceremonie nog niet ten einde. 

Want hierna begaf mijn pa zich naar de kolenkachel, waarvan hij de asla eruit trok. De as werd over de stoep uitgestrooid, waardoor de straattegels een zekere stroefheid verkregen.

Nodeloos te vermelden dat ouderen en anderen die slecht ter been waren mijn vader de hemel in prezen. Wij kinderen daarentegen vonden het minder geslaagd. Zowel het sleetje rijden als het rollen van grote sneeuwballen ondervonden er ernstig hinder van.

Maar wat ik mij afvraag: mijn vader ruimde sneeuw op grond van een gemeentelijke verordening volgens welke bewoners van de begane grond de plicht hebben om de stoep begaanbaar te houden.

Voor zover ik weet, bestaat deze verplichting nog steeds. Dus waarom wordt niemand op deze verordening gewezen?

En zijn onze bestuurders weer eens te slap, schrap die verplichting dan --  net zoals de talloze andere wetten en verplichtingen waar geen mens zich aan houdt!

naar bovenkant pagina

statistics by pcintelligence.nl

onderkant pagina